Feladatok

A Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium a földrengések észlelésére és kutatására szakosodott intézmény. Feladata a Magyarországon és környezetében észlelhető szeizmikus aktivitás monitorozása, a földrengések és a velük összefüggésben lévő jelenségek tanulmányozása, valamint a Föld szerkezetének kutatása.

A fenti feladatok teljesítése érdekében az obszervatórium

 • üzemelteti a Nemzeti Szeizmológiai Hálózatot, melynek szeizmológiai állomásai a nemzetközi megfigyelőrendszer része.
 • rendszeresen szolgáltat adatokat más országok szeizmológiai szolgálatainak és a nemzetközi adatközpontoknak.
 • meghatározza az észlelt földrengések keletkezésének helyét, idejét, magnitúdóját és egyéb jellemzőit.
 • információkat gyűjt a lokális földrengések hatásairól egyrészt az obszervatórium honlapján elérhető on-line kérdőív segítségével, másrészt pedig az érintett településekre postai úton kiküldött formanyomtatványok útján.
 • a földrengésekről szerzett adatokat összegyűjti, rendszerezi és archiválja.
 • a földrengések paramétereit bulletinek formájában publikálja.
 • nemzeti és nemzetközi kutatási projekteket kezdeményez és végrehajt.
 • információkkal látja el a lakosságot, a médiát és a hatóságokat.

Az obszervatóriumban végzett tudományos kutatások főbb területei:

 • A Kárpát-medence és térsége szeizmicitásának vizsgálata.
 • A térségben kipattant történeti és jelenkori rengések katalógusban történő összegzése.
 • A föld belsejének és ezen belül hazánk és környezete kéreg, valamint felső köpeny szerkezetének meghatározása.
 • Földrengéskockázattal kapcsolatos módszertani kutatások.
 • A földrengések tektonikai helyzetének és fészekmechanizmusának meghatározása.
 • Földrengések spektrális analízise.
 • Rugalmas hullámok terjedésének elmélete, szeizmikus tomográfia.
 • Geodinamikai folyamatok és kapcsolatuk a szeizmicitással.

Az obszervatórium kutatói rendszeres segítséget nyújtanak a földrengés-veszélyeztetettséggel, illetve az országban érezhető szeizmikus eseményekkel kapcsolatban. Folyamatos, huszonnégy órás ügyeletet tartanak fenn, mely az obszervatórium telefonján (+36-1-2482300) bármikor elérhető.